تبلیغات
کلاس ششمی های خاش - اهداف مربیان برای یادگیری نرم افزار

دانش افزایی و استفاده در آموزش

یادگیری - یاد دهی و افزایش سطوح آن

یادگیری و توسعه علم ریاضی

 

آشنایی حرفه ای تر جهت استفاده و آموزش

با توجه به علاقه ای که به آموزش دارم و روند حرکتی جامعه جئوجبرا به نظرم تا حد زیادی در راستای یادگیری است. آشنایی با این جامعه می تواند به من کمک کند که دید و نگرش متفاوتی به آموزش و یادگیری و به طور خاص آموزش ریاضی داشته باشم.

علاقه زیاد و استفاده در سایت مدرسه برای دانش آموزان

یادگیری بهتر درس برای دانش آموزان و مفهومی کار کردن با دانش آموزان

یادگیری و استفاده بهینه در کلاس درس با هدف صرفه جویی در وقت و یاددهی بهینه

آشنایی و کسب اطلاعات و علاقه مند شدن به کار با کامپیوتر

استفاده از روش های جدید در جهت آموزش هر چه بهتر ریاضی و علاقه مند کردن هر چه بیشتر دانش آموزان به حل مسئله

جهت آشنایی با این نرم افزار و استفاده در تدریس

افزایش مهارت های شغلی و بهبود کیفیت آموزش خودم.

افزایش توانمندی در آموزش ریاضی

آشنایی با این نرم افزار و به کارگیری آن در کلاس برای تدریس ریاضی

بالا بردن توانایی یاددهی مطالب ریاضی به دانش آموزان

به صورت جرفه ای از جئوجبرا استفاده کنم. در زمینه آموزش به کمک جئوجبرا پژوهش داشته باشم.

ارتقاء سطح تدریس و درک بهتر بچه ها از موضوعات

تجدید دیدار و تازه سازی اطلاعات

یادگیری آموزش بهتر ریاضی و تغییر فکر بچه ها از سخت بودن ریاضی به بازی بودن ریاضی و ایجاد و رساندن ریاضی به جایگاه عالی خود

یادگیری آموزش بهتر ریاضی

آشنایی با نرم افزار و توانایی کامل در کار با آن و همچنین توانایی آموزش آن به دانش آموزان و دیگر همکاران

استفاده از تکنولوژی جهت آموزش در تدریس و تولید محتوای جدید برای آموزش
طبقه بندی: "مطالب آموزشی"،

تاریخ : یکشنبه 13 اسفند 1391 | ساعت 13 و 16 دقیقه و 56 ثانیه | نویسنده : حاتم خاشی | نظرات