تبلیغات
کلاس ششمی های خاش - تدریس اعداد صحیح

+ در + = دوست دوست = دوست +

+ در - = دوست دشمن = دشمن –

- در + = دشمن دوست = دشمن –

- در - = دشمن دشمن = دوست +

حدیثی از امام علی (ع) را برای شما می خوانم که دقیقا به همین تعابیر اشاره نموده اند :

امام علی (ع) فرموده اند :

« دوستان تو سه گروهند و دشمنان تو نیز سه دسته اند.

دوستانت:

دوست تو و

دوست دوست تو و

دشمن دشمن تو هستند.

و اما دشمنانت :

دشمن تو و

دشمن دوست تو و

دوست دشمن تو هستند. 
طبقه بندی: "مطالب آموزشی"،

تاریخ : جمعه 11 اسفند 1391 | ساعت 10 و 10 دقیقه و 23 ثانیه | نویسنده : حاتم خاشی | نظرات