تبلیغات
کلاس ششمی های خاش - «اسامی كتب قابل استفاده جهت ارتقاء ارائه پروژه جابربن حیان»
«اسامی كتب قابل استفاده جهت ارتقاء ارائه پروژه جابربن حیان»
با سپاس از وبلاگ آموزش ابتدایی 1404


ردیف

نام   كتاب

نویسنده

مترجم

انتشارات


1

فعالیتهای   علمی درباره بدن

جانیس   وان كلیو

زهرا   جعفری

مدرسه


2

فعالیتهای   علمی درباره علوم

جانیس   وان كلیو

زهرا   جعفری

مدرسه


3

فعالیتهای   علمی درباره حشره ها

جانیس   وان كلیو

زهرا   جعفری

مدرسه


4

فعالیتهای   علمی درباره ریاضی

جانیس   وان كلیو

زهرا   جعفری

مدرسه


5

101آزمایش   لذت بخش فیزیك

جانیس   وان كلیو

طاهره   رستگار شاهده سعیدی

مدرسه


6

كاوشگری   درفرایند یاد دهی یادگیری علوم تجربی

سیده   مرتضی جدی آرانی

سیده   مرتضی جدی آرانی

مدرسه


7

هوا و   هواشناسی (كاشفان جوان)

باربارا   تیلور

آذین   بهزادی

مدرسه


8

بازی   های علمی آموزشی

علی رضا   توكلی صابری

-

مدرسه


9

شناخت   مبانی نجوم (1)

منصور   ملك عباسی

-

مدرسه


10

سنگ ها

احمد   حسینی

-

مدرسه


11

هزار و   یك پرسش و پاسخ علمی

محمود   حكیمی

-

قلم(جلد   چهارم وپنجم)


12

هزار و   یك پرسش و پاسخ علمی

محمود   حكیمی

-

قلم(جلد   اول،دوم وسوم)


13

موج و   صوت

اسفندیار   معتمدی

-

مدرسه


14

آهنربا

محمدرضا   خیاطان

-

مدرسه


15

كوهها و   آتش فشانها

باربارا   تیلور

-

مدرسه


16

طراحی و   اجرای فعالیتهای علمی

آن   گلدزوژنی وروزماری فیزی

حسین   دانش فر

نشر   شورا


17

مشاهده   پروژه های نمایشگاه علمی

سوزان   آسكی پو

علیرضا   توكلی

مدرسه


18

مدل   پروژه های نمایشگاه علمی

پتی   ویگینز

علیرضا   توكلی

مدرسه


19

آزمایش   پروژه های نمایشگاه علمی

جان   توماس

علیرضا   توكلی

مدرسه


20

جمع   آوری پروژه های نمایشگاه علمی

ملبا   جیمز

علیرضا   توكلی

مدرسه


21

بازیهای   دانشمندان كوچك

ژیل   فرانكل هاوسر

طاهره   رستگار

مدرسه


22

مجموعه   كتابهای دانش پایه كانی ها

احمد   حسینی

-

مدرسه


23

مجموعه   كتابهای دانش پایه دفع مواد زاید

حسین   الوندی

-

مدرسه

 


طبقه بندی: اطلاعیه،

تاریخ : جمعه 27 بهمن 1391 | ساعت 22 و 43 دقیقه و 27 ثانیه | نویسنده : حاتم خاشی | نظرات